Ngày 6/4/2019 Trường THCS Yên Lạc –Yên Thủy –Hòa Bình đã phối hợp với công an huyện Yên Thủy tổ chức buổi Ngoại khóa với chủ đề : “ Tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ ...